Hotline: 0902.830.378

0902.830.378

Van xả Bồn tiểu

Van xả ấn bồn tiểu INAX UFV-3VS

Van xả ấn bồn tiểu INAX UFV-3VS

Giá lẻ: 2,000,000 VNĐ

Giá KM: 0902.830.378

Phụ kiện bồn tiểu INAX UF-17R

Phụ kiện bồn tiểu INAX UF-17R

Giá lẻ: 270,000 VNĐ

Giá KM: 0902.830.378

Van xả ấn của bồn tiểu INAX UF-5V

Van xả ấn của bồn tiểu INAX UF-5V

Giá lẻ: 1,100,000 VNĐ

Giá KM: 0902.830.378

Cút nối giữa ống cấp nước và bồn tiểu INAX UF-105

Cút nối giữa ống cấp nước và bồn tiểu INAX UF-105

Giá lẻ: 330,000 VNĐ

Giá KM: 0902.830.378

Bộ cảm ứng bồn tiểu INAX OKU-132SM

Bộ cảm ứng bồn tiểu INAX OKU-132SM

Giá lẻ: 10,375,000 VNĐ

Giá KM: 0902.830.378

Van Xả Bồn Tiểu INAX-OKUV-32SM

Van Xả Bồn Tiểu INAX-OKUV-32SM

Giá lẻ: Liên hệ

Giá KM: 0902.830.378

Van Xả Bồn Tiểu INAX-UF-3VS

Van Xả Bồn Tiểu INAX-UF-3VS

Giá lẻ: Liên hệ

Giá KM: 0902.830.378

Bộ cảm ứng bồn tiểu INAX OK-100SET

Bộ cảm ứng bồn tiểu INAX OK-100SET

Giá lẻ: 10,955,000 VNĐ

Giá KM: 0902.830.378

Van xả cảm ứng bồn tiểu INAX OKUV-32SM

Van xả cảm ứng bồn tiểu INAX OKUV-32SM

Giá lẻ: 4,410,000 VNĐ

Giá KM: 0902.830.378

Gioăng nối tường INAX UF-13AWPVU

Gioăng nối tường INAX UF-13AWPVU

Giá lẻ: 440,000 VNĐ

Giá KM: 0902.830.378