Hotline: 0902.830.378

0902.830.378

Máy lọc nước TAKA

Máy Lọc Nước TK - RO-A

Máy Lọc Nước TK - RO-A

Giá lẻ: 4,250 VNĐ

Giá KM: 902,830,378 VNĐ

Máy Lọc Nước TK - RO-B

Máy Lọc Nước TK - RO-B

Giá lẻ: 4,100 VNĐ

Giá KM: 902,830,378 VNĐ

Máy lọc nước Taka TK-R.O-B

Máy lọc nước Taka TK-R.O-B

Giá lẻ: 4,250 VNĐ

Giá KM: 3,650 VNĐ

Máy Lọc Nước TK - R.0-VS6

 Máy Lọc Nước TK - R.0-VS6

Giá lẻ: 3,800 VNĐ

Giá KM: 902,830,378 VNĐ

Máy lọc nước Taka TK-R.O-SV

Máy lọc nước Taka TK-R.O-SV

Giá lẻ: 4,400 VNĐ

Giá KM: 902,830,378 VNĐ

Máy lọc nước Taka TK-R.O-B2

Máy lọc nước Taka TK-R.O-B2

Giá lẻ: 4,650 VNĐ

Giá KM: 902,830,378 VNĐ

Máy lọc nước Taka TK-R.O-A2

Máy lọc nước Taka TK-R.O-A2

Giá lẻ: 4,950 VNĐ

Giá KM: 902,830,378 VNĐ

Máy lọc nước Taka TK-R0-30

Máy lọc nước Taka TK-R0-30

Giá lẻ: 4,150 VNĐ

Giá KM: 902,830,378 VNĐ

may loc nuoc RO karofi

may loc nuoc RO karofi

Giá lẻ: 9,000 VNĐ

Giá KM: 7,000 VNĐ

Máy lọc nước Taka TK-R0-50

Máy lọc nước Taka TK-R0-50

Giá lẻ: 4,500 VNĐ

Giá KM: 902,830,378 VNĐ

Máy lọc nước Taka TK-R.O-C

Máy lọc nước Taka TK-R.O-C

Giá lẻ: 3,500 VNĐ

Giá KM: 2,450 VNĐ