Hotline: 0902.830.378

0902.830.378

MÁY HÚT MÙI

MÁY HÚT KHÓI KHỬ MÙI

MÁY HÚT KHÓI KHỬ MÙI

Giá lẻ: 13,000 VNĐ

Giá KM: 11,300 VNĐ

may hut mui taka TK H90ID

may hut mui taka TK H90ID

Giá lẻ: Liên hệ

Giá KM: 0902.830.378

may hut mui TK90IT

may hut mui TK90IT

Giá lẻ: Liên hệ

Giá KM: 0902.830.378

may hut mui taka TK 19L

may hut mui taka TK 19L

Giá lẻ: Liên hệ

Giá KM: 0902.830.378

MÁY HÚT MÙI TORINO FS 301-70GREY

MÁY HÚT MÙI TORINO FS 301-70GREY

Giá lẻ: 12,500 VNĐ

Giá KM: 9,800 VNĐ

Máy hút mùi Taka TK-H90C

Máy hút mùi Taka TK-H90C

Giá lẻ: 3,250 VNĐ

Giá KM: 2,400 VNĐ

MÁY HÚT KHÓI KHỬ MÙI

MÁY HÚT KHÓI KHỬ MÙI

Giá lẻ: 12,800 VNĐ

Giá KM: 10,200 VNĐ

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-190EI

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-190EI

Giá lẻ: 6,850 VNĐ

Giá KM: 5,100 VNĐ

máy hút mùi teka DEP 70

máy hút mùi teka DEP 70

Giá lẻ: 6,149 VNĐ

Giá KM: 5,000 VNĐ

máy hút mùi malloca K90S

máy hút mùi malloca K90S

Giá lẻ: 27,800 VNĐ

Giá KM: 22,300 VNĐ

Hút mùi ELEXTRA GL 9004 Island

Hút mùi ELEXTRA GL 9004 Island

Giá lẻ: 8,900 VNĐ

Giá KM: 7,900 VNĐ

MÁY HÚT KHÓI KHỬ MÙI

MÁY HÚT KHÓI KHỬ MÙI

Giá lẻ: 13,000 VNĐ

Giá KM: 10,000 VNĐ

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-1319I

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-1319I

Giá lẻ: 5,950 VNĐ

Giá KM: 4,400 VNĐ

máy hút mùi teka

máy hút mùi teka

Giá lẻ: 27,489 VNĐ

Giá KM: 23,500 VNĐ

máy hút mùi malloca

máy hút mùi malloca

Giá lẻ: 29,500 VNĐ

Giá KM: 23,600 VNĐ

Máy hút mùi Elextra EH2605

Máy hút mùi Elextra EH2605

Giá lẻ: 2,750 VNĐ

Giá KM: 2,300 VNĐ

MÁY HÚT KHÓI KHỬ MÙI FS303 90BL

MÁY HÚT KHÓI KHỬ MÙI FS303 90BL

Giá lẻ: 5,150 VNĐ

Giá KM: 4,200 VNĐ

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-H70A

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-H70A

Giá lẻ: 2,800 VNĐ

Giá KM: 902,830,378 VNĐ

máy hút mùi teka CC40

máy hút mùi teka CC40

Giá lẻ: 31,999 VNĐ

Giá KM: 24,000 VNĐ

máy hút mùi malloca K9992

máy hút mùi malloca K9992

Giá lẻ: 29,500 VNĐ

Giá KM: 23,600 VNĐ

Hút mùi ELEXTRA EH 06 900

Hút mùi ELEXTRA EH 06 900

Giá lẻ: 8,200 VNĐ

Giá KM: 7,100 VNĐ

MÁY HÚT KHÓI KHỬ MÙI FS303 90IX

MÁY HÚT KHÓI KHỬ MÙI FS303 90IX

Giá lẻ: 5,350 VNĐ

Giá KM: 4,300 VNĐ

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-H 70B

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-H 70B

Giá lẻ: 3,350 VNĐ

Giá KM: 2,450 VNĐ

máy hút mùi teka DVL 90

máy hút mùi teka DVL 90

Giá lẻ: 24,299 VNĐ

Giá KM: 21,500 VNĐ

123 Next