Hotline: 0902.830.378

0902.830.378

Gương và Phụ kiện

PHỤ KIỆN INAX KF-845VA

PHỤ KIỆN INAX KF-845VA

Giá lẻ: 2,520,000 VNĐ

Giá KM: 0902.830.378

PHỤ KIỆN INAX KF-845VB

PHỤ KIỆN INAX KF-845VB

Giá lẻ: 2,365,000 VNĐ

Giá KM: 0902.830.378

PHỤ KIỆN INAX KF-845VW

PHỤ KIỆN INAX KF-845VW

Giá lẻ: 1,310,000 VNĐ

Giá KM: 0902.830.378

PHỤ KIỆN INAX KF-846V

PHỤ KIỆN INAX KF-846V

Giá lẻ: 720,000 VNĐ

Giá KM: 0902.830.378

PHỤ KIỆN INAX KF-841V

PHỤ KIỆN INAX KF-841V

Giá lẻ: 270,000 VNĐ

Giá KM: 0902.830.378

PHỤ KIỆN INAX KF-843V

PHỤ KIỆN INAX KF-843V

Giá lẻ: 715,000 VNĐ

Giá KM: 0902.830.378

PHỤ KIỆN INAX KF-844V

PHỤ KIỆN INAX KF-844V

Giá lẻ: 765,000 VNĐ

Giá KM: 0902.830.378

Phụ kiện bồn tiểu INAX UF-18R

Phụ kiện bồn tiểu INAX UF-18R

Giá lẻ: 365,000 VNĐ

Giá KM: 0902.830.378

PHỤ KIÊN INAX H-441V

PHỤ KIÊN INAX H-441V

Giá lẻ: 24,000 VNĐ

Giá KM: 0902.830.378

PHỤ KIỆN INAX H-AC400V6

PHỤ KIỆN INAX H-AC400V6

Giá lẻ: 470,000 VNĐ

Giá KM: 0902.830.378

PHỤ KIỆN INAX KF-541V

PHỤ KIỆN INAX KF-541V

Giá lẻ: 205,000 VNĐ

Giá KM: 0902.830.378

PHỤ KIỆN INAX KF-641V

PHỤ KIỆN INAX KF-641V

Giá lẻ: 250,000 VNĐ

Giá KM: 0902.830.378