Hotline: 0902.830.378

0902.830.378

Chậu rửa

CHẬU RỬA ĐẶT BÀN INAX L-2397V

CHẬU RỬA ĐẶT BÀN INAX L-2397V

Giá lẻ: 2,525 VNĐ

Giá KM: 2,100 VNĐ

CHẬU TREO TƯỜNG INAX L-280V

CHẬU TREO TƯỜNG INAX L-280V

Giá lẻ: 330 VNĐ

Giá KM: 290 VNĐ

CHẬU RỬA ĐẶT BÀN INAX L-2293V

CHẬU RỬA ĐẶT BÀN INAX L-2293V

Giá lẻ: 980 VNĐ

Giá KM: 850 VNĐ

CHẬU RỬA ĐẶT BÀN INAX L-2395V

CHẬU RỬA ĐẶT BÀN INAX L-2395V

Giá lẻ: 710 VNĐ

Giá KM: 610 VNĐ

lavabo L288V

lavabo L288V

Giá lẻ: 845 VNĐ

Giá KM: 550 VNĐ

CHÂN CHẬU RỬA INAX L-288v

CHÂN CHẬU RỬA INAX L-288v

Giá lẻ: 845 VNĐ

Giá KM: 650 VNĐ

CHẬU RỬA INAX L-445V

CHẬU RỬA INAX L-445V

Giá lẻ: 1,475 VNĐ

Giá KM: 1,250 VNĐ

CHẬU RỬA INAX L-285V + L-288VC

CHẬU RỬA INAX L-285V + L-288VC

Giá lẻ: 1,332 VNĐ

Giá KM: 1,150 VNĐ

CHẬU RỬA INAX L-465V

CHẬU RỬA INAX L-465V

Giá lẻ: 1,750 VNĐ

Giá KM: 1,600 VNĐ

CHẬU RỬA ĐẶT BÀN INAX L-293V

CHẬU RỬA ĐẶT BÀN INAX L-293V

Giá lẻ: 2,195 VNĐ

Giá KM: 1,700 VNĐ