Hotline: 0902.830.378

0902.830.378

Bồn nằm

BỒN NƯỚC TOÀN MỸ 500L NẰM - INOX

BỒN NƯỚC TOÀN MỸ 500L NẰM - INOX

Giá lẻ: 2,390 VNĐ

Giá KM: 1,900 VNĐ

Bồn nước TOÀN MỸ 5.000L Nằm - INOX

Bồn nước TOÀN MỸ 5.000L Nằm - INOX

Giá lẻ: 3,130 VNĐ

Giá KM: 2,100 VNĐ

Bồn nước TOÀN MỸ 4.000L Nằm - INOX

Bồn nước TOÀN MỸ 4.000L Nằm - INOX

Giá lẻ: 17,000 VNĐ

Giá KM: 12,000 VNĐ

Bồn nước TOÀN MỸ 1.000L Nằm - INOX

Bồn nước TOÀN MỸ 1.000L Nằm - INOX

Giá lẻ: 3,480 VNĐ

Giá KM: 3,100 VNĐ

Bồn nước TOÀN MỸ 1.500L Nằm - INOX

Bồn nước TOÀN MỸ 1.500L Nằm - INOX

Giá lẻ: 5,240 VNĐ

Giá KM: 4,300 VNĐ

Bồn nước TOÀN MỸ 2.000L Nằm - INOX

Bồn nước TOÀN MỸ 2.000L Nằm - INOX

Giá lẻ: 7,190 VNĐ

Giá KM: 6,500 VNĐ

Bồn nước TOÀN MỸ 2.500L Nằm - INOX

Bồn nước TOÀN MỸ 2.500L Nằm - INOX

Giá lẻ: 10,570 VNĐ

Giá KM: 10,000 VNĐ

Bồn nước TOÀN MỸ 3.000L Nằm - INOX

Bồn nước TOÀN MỸ 3.000L Nằm - INOX

Giá lẻ: 11,880 VNĐ

Giá KM: 10,500 VNĐ

Bồn nước TOÀN MỸ 3.500L Nằm - INOX

Bồn nước TOÀN MỸ 3.500L Nằm - INOX

Giá lẻ: 13,050 VNĐ

Giá KM: 12,000 VNĐ