Hotline: 0902.830.378

0902.830.378

Bồn nằm

BỒN NƯỚC SƠN HÀ 500L NGANG

BỒN NƯỚC SƠN HÀ 500L NGANG

Giá lẻ: 2,150 VNĐ

Giá KM: 1,650 VNĐ

BỒN NƯỚC SƠN HÀ 700L NGANG

BỒN NƯỚC SƠN HÀ 700L NGANG

Giá lẻ: 2,610 VNĐ

Giá KM: 1,800 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 1.000L Nằm - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 1.000L Nằm - INOX

Giá lẻ: 3,450 VNĐ

Giá KM: 2,600 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 1.500L Nằm - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 1.500L Nằm - INOX

Giá lẻ: 5,160 VNĐ

Giá KM: 3,850 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 6.000L Nằm - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 6.000L Nằm - INOX

Giá lẻ: 18,500 VNĐ

Giá KM: 14,000 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 2.000L Nằm - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 2.000L Nằm - INOX

Giá lẻ: 6,780 VNĐ

Giá KM: 5,200 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 5.000L Nằm - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 5.000L Nằm - INOX

Giá lẻ: 15,670 VNĐ

Giá KM: 13,000 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 3.000L Nằm - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 3.000L Nằm - INOX

Giá lẻ: 9,810 VNĐ

Giá KM: 8,000 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 4.000L Nằm - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 4.000L Nằm - INOX

Giá lẻ: 12,760 VNĐ

Giá KM: 10,500 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 3.500L Nằm - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 3.500L Nằm - INOX

Giá lẻ: 11,295 VNĐ

Giá KM: 8,700 VNĐ