Hotline: 0902.830.378

0902.830.378

VÒI SEN CAO CẤP

voi lavabo nong lanh inox304 LC3219

voi lavabo nong lanh inox304 LC3219

Giá Lẻ: 1,210 VNĐ

Giá KM: 902,830,378 VNĐ

voi rua chen nl inox304 LC7100

voi rua chen nl inox304 LC7100

Giá Lẻ: 1,070 VNĐ

Giá KM: 902,830,378 VNĐ

Vòi sen cây sus 304 lc23

Vòi sen cây sus 304 lc23

Giá Lẻ: 2,400,000 VNĐ

Giá KM: 0902.830.378

VOI RUA CHEN NONG LANH INOX304 VUONG

VOI RUA CHEN NONG LANH INOX304 VUONG

Giá Lẻ: 1,700 VNĐ

Giá KM: 1,200 VNĐ

Vòi sen cay vuong dong thau LC8105

Vòi sen cay vuong dong thau LC8105

Giá Lẻ: 6,050 VNĐ

Giá KM: 902,830,378 VNĐ

VOI SEN TAM TANG AP

VOI SEN TAM TANG AP

Giá Lẻ: 500 VNĐ

Giá KM: 250 VNĐ

vòi sen cay vuong inox 304 LC8106

vòi sen cay vuong inox  304 LC8106

Giá Lẻ: 6,710 VNĐ

Giá KM: 902,830,378 VNĐ

Vòi sen nong lanh LC 2369

Vòi sen nong lanh LC 2369

Giá Lẻ: 1,595 VNĐ

Giá KM: 902,830,378 VNĐ

Sen cây LC 8111

Sen cây LC 8111

Giá Lẻ: 5,335 VNĐ

Giá KM: 902,830,378 VNĐ

THIẾT BỊ NHÀ BẾP

BỒN NƯỚC INOX,

Bồn nước ĐẠI THÀNH 310L Đứng - INOX

Bồn nước ĐẠI THÀNH 310L Đứng - INOX

Giá Lẻ: 1,580 VNĐ

Giá KM: 1,300 VNĐ

Bồn nước ĐẠI THÀNH 500L Nằm - INOX

Bồn nước ĐẠI THÀNH 500L Nằm - INOX

Giá Lẻ: 2,150 VNĐ

Giá KM: 1,800 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 4000L Đứng - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 4000L Đứng - INOX

Giá Lẻ: 12,240 VNĐ

Giá KM: 9,400 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 4000L Nằm - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 4000L Nằm - INOX

Giá Lẻ: 12,500 VNĐ

Giá KM: 9,600 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 3500L Nằm - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 3500L Nằm - INOX

Giá Lẻ: 11,295 VNĐ

Giá KM: 8,500 VNĐ

Bồn nước TOÀN MỸ 5.000L Đứng - INOX

Bồn nước TOÀN MỸ 5.000L Đứng - INOX

Giá Lẻ: 15,660 VNĐ

Giá KM: 13,600 VNĐ

Bồn nước TOÀN MỸ 5.000L Nằm - INOX

Bồn nước TOÀN MỸ 5.000L Nằm - INOX

Giá Lẻ: 16,740 VNĐ

Giá KM: 14,700 VNĐ

Bồn nước TOÀN MỸ 4.000L Đứng - INOX

Bồn nước TOÀN MỸ 4.000L Đứng - INOX

Giá Lẻ: 13,680 VNĐ

Giá KM: 12,000 VNĐ